تقسیم بندی دعاوی ملکی در پرونده های قضایی انواع دعاوی ملکی را بر سه نوع می توان تقسیم کرد که در زمره دعاوی ثبتی ، دعاوی کیفری که در دادگاه کیفری مطرح می شوند و دعاوی حقوقی ملکی تقسیم بندب دعاوی ملکی از نگاه وکیل ملکی وکیل ملکی می تواند با ورود به دعاوی ملکی از قبیل ابطال کردن اسناد رسمی ، ابطال اجرائیه صادره از ثبت ، ابطال نظر کمیسیون های ثبتی ، حضور وکیل در ابطال نظریه شورای حل اختلاف در اداره ثبت ها ، افراز ملک ابطال اسناد مالکیت ابطال معاملات معارض و مابقی دعاوی ثبتی که قابلیت پیگیری و احقاق حق توسط وکیل را دارند . دعاوی مربوط به املاک طرح شده در دادگاه کیفری مجموعه دعاوی که وکیل ملکی پایه یک در زمینه دعاوی کیفری مربوط به ملک و املاک وارد می شود تنظیم دادخواست و پیگیری پرونده های کلاهبرداری در زمینه املاک ، همچنین جعل اسناد ملکی و استفاده از اسناد جعلی بی نام و غیر مرتبط . همچنین از دیگر پرونده هایی که در زمره دعاوی ملکی کیفری قرار میگیرد و توسط وکیل پیگیری و تنظیم شکواییه می شود ؛ خیانت در امانت و فروش و انتقال مال غیر ، تبانی در معاملات دولتی معارض و همچنین تغیر کاربری زمینهای کشاورزی می باشد . چه دعاوی در دسته بندی دعاوی حقوقی املاک توسط وکیل ملکی پیگیری می شود؟ ابطال و فسخ قراردادها ورود و تنظیم دادخواست برای پیگیری کلیه پرونده های موقوف عام وخاص اخذ و مطالبه اجور معوقه مطالبه انواع اجرت المثل ایام تصرف و حق کسب و پیشه تخلیه ملک تجاری و مسکونی موسسه حقوقی و گروه وکلای حق ستان به منظور پیگیری و به سرانجام رساندن اینگونه پرونده های ملکی ، را جزیی از رزومه درخشان خود می داند و خدمت رسانی به مردم را باعث افتخار خود می داند . سرعت ، دقت ، وپیگیری پرونده از خصوصیات مهم این گروه وکیل می باشد . انواع دعوا های ملکی در سراسر ایران همیشه موجب تعدد پرونده ها در دادسراها و دادگاه های کشور دارد حضور یک وکیل خبره با تخصص ملکی یکی از شاخصه هایی است که باید برای ورود و طرح پرونده های ملکی در نظر گرفت . بطور خلاصه می توان گفت که چنانچه می خواهید اقامه دعوای شما در این گونه پرونده ها نتیجه مطلوب داشته باشد ، بهترین گزینه مشورت گرفتن از یک وکیل معتبر ملکی و یا وکالت دادن به او برای پیگیری و ادامه دعوای می باشد .